CEO-103

Opis

Fotel gabinetowy CEO-103 – silna osobowość, elegancja i perfekcja te cechy zostały wyróżnione przez ekspertów w konkursach wzorniczych labels VIA 2011 oraz label de l’observeur du design. CEO to prestiżowy fotel menedżerski zapewniający ergonomiczne, dynamiczne siedzenie. Regulacja synchro, głębokości podparcia lędźwiowego, a także głębokości siedziska to tylko niektóre z elementów składających się na niezwykłą wygodę siedzenia. Kolekcja CEO obejmuje fotel menadżerski z zagłówkiem CEO-103, wersję pracowniczą bez zagłówka CEO-102, a także wersję konferencyjną CEO-210.

Fotel w wersji 102 i 103 występuje także w wyposażeniu w mechanizm VMS Orthopedic, dzięki czemu zapewniony jest użytkownikowi ruch we wszystkich 3 wymiarach.  (Bejot)

Trochę na temat ergonomii

Termin ergonomia wywodzi się od greckich słów:
ergon – praca i nomos – zasad, prawo
Ergonomia to nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowywaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu człowiek – maszyna – warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych.
Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.
Twórcą pojęcia „ergonomia” jest Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności.
Przedmiotem badań jest układ człowiek-maszyna-warunki materialnego otoczenia pracy-warunki pracy na stanowisku roboczym. Celem głównym jest polepszanie warunków pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmującą specyfikę stanowiska.
Wyróżnia się ergonomię koncepcyjną (wprowadzanie zasad ergonomii podczas opracowywania koncepcji oraz projektowania) i ergonomię korekcyjną (korektę warunków pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy).
źródło: Bejot

Ciekawe linki: FB

CEO-103 Romart jest dystrybutorem tego fotela, na terenie meble biurowe łódź