Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego: montermebli.com.pl. prowadzonego przez: Impuls Bogusław Wądołowski, 15-503 Białystok ul. Kąpielowa 3. NIP: 542 242 78 87, REGON: 052023638.

DEFINICJE

 • regulamin: niniejszy regulamin serwisu: montermebli.com.pl
 • klient: osoba fizyczna lub prawna, składająca zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
 • usługodawca: osoba fizyczna lub prawna oferująca usługę montażu mebli lub inna określoną w załączniki nr. 1
 • usługa: odpłatne wykonanie montażu/składania mebli
 • serwis: strona internetowa dostępna pod adresem: www.montermebli.com.pl
 • administrator: osoba zarządzająca, nadzorująca i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • regulamin określa zasady korzystania z serwisu montermebli.com.pl
 • serwis umożliwia kontakt klienta z usługodawcą w celu realizacji usługi montażu mebli oraz innych usług wyszczególnionych w załączniku nr. 1.
 • serwis jest dostępny pod adresem : montermebli.com.pl.
 • korzystanie z serwisu jest bezpłatne dla klientów.
 • warunkiem korzystania z serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • serwis jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • składanie zapytań jest możliwe w terminach i godzinach wskazanych w zakładce: kontakt: http://montermebli.com.pl/kontakt/
 • klient i usługodawca może kontaktować się z serwisem za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej  

 

ZASADA DZIAŁANIA SERWISU 

 • rola serwisu sprowadza się do połączenia klienta i wykonawcy w celu wykonania usługi składania/montażu mebli w miejscu zamieszkania klienta, lub w innym przez niego wskazanym miejscu.
 • klient który ma do wykonania usługę montażu, kontaktuje się z serwisem telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, lub poprzez formularz zamówienia.
 • po weryfikacji zapytania, administrator kontaktuje się z wybranymi usługodawcami, biorąc pod uwagę informacje od klienta.
 • usługodawca który wyraża zgodę na realizację usługi, otrzymuje formularz opłaty prowizji. Formularz jest ważny 24 godziny, po tym czasie, zapytanie jest ponownie rozsyłane do usługodawców.
 • po opłaceniu prowizji dla serwisu, usługodawca otrzymuje pełne dane kontaktowe klienta. Od tej chwili usługodawca kontaktuje się bezpośrednio z klientem.
 • jeśli na zapytanie serwisu nie zgłosi się żaden usługodawca w ciągu 24 godzin, zlecenie zostanie anulowane a klient dostaje informacje o rezygnacji serwisu z pośredniczenia w wykonaniu usługi.

 

REJESTRACJA I AKTYWACJA 

 • serwis wymaga rejestracji dla usługodawców.
 • po rejestracji konto jest zatwierdzane przez administratora
 • podczas rejestracji usługodawca podaje dane niezbędne do prawidłowej komunikacji i realizacji zleceń. Podanie prawidłowych danych, zwłaszcza numeru telefonu, miasta i adresu e-mail, jest konieczne aby usługodawca odbierał informacje z serwisu
 • założenie konta oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności
 • zarejestrowany usługodawca ma możliwość wglądu do swojego profilu, edycji danych i usuwania konta.
 • serwis nie wymaga rejestracji dla klientów

 

OPŁATY

 • wysokość opłaty za usługę jest widoczna w momencie formułowania zapytania przez klienta. Wysokość opłat dla klienta jest wyliczana na podstawie danych ze strony z cennikiem.
 • płatności za usługę są rozliczane pomiędzy klientem a usługodawcą w sposób ustalony pomiędzy tymi stronami.
 • kwestia otrzymania faktury jest ustalana pomiędzy klientem a usługodawcą, jednak w momencie składania zapytania w serwisie, klient ma możliwość zaznaczenia chęci otrzymania faktury
 • wszystkie kwoty widoczne i podane w serwisie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 • wysokość opłaty dla usługodawcy wynosi 10% wartości montażu.
 • uiszczenie opłaty przez usługodawcę jest warunkiem realizacji zlecenia.